Licentie aanvragen

Toegang tot de branche RI&E Technische Groothandel

Per 1 januari 2024 is de branche-RI&E in een ander platform gezet (AMS). De inhoud is hetzelfde gebleven als voorheen. RIE Manager was het oude systeem, dat is opgeheven, daar is geen toegang meer.

Bedrijven die zijn aangesloten bij het Fonds Kollektieve Belangen Technische Groothandel (FKB) kunnen gebruik maken van het systeem. Een account kan worden aangevraagd via het formulier op de website https://www.arbotechnischegroothandel.nl/licentie-aanvragen/.

Bij vragen hierover kunnen deze voorgelegd worden aan onze Arbohelpdesk arbohelpdesk@technischegroothandel.org

Heb je al een AMS account voor RI&E TG, dan kun je hier inloggen https://www.ams08.nl/

Heb je vragen over het AMS?: als je bent ingelogd zijn er onder de knop ‘Help’ diverse korte E-learnings en een gebruikershandleiding beschikbaar.

Bekijk voor je aan een RI&E begint ook onze handleiding en overige informatie op de website www.arbotechnischegroothandel.nl/RIE

Heb je voor het laatst vóór 2021 een RI&E gemaakt en wil je weten wat er in de inhoud veranderd is, zie de documentatie op de website.

Disclaimer
Sociale partners en overige bij de totstandkoming betrokken partijen hebben dit RI&E-instrument voor de leden van de branche beschikbaar gesteld. Zij hebben hierbij zoveel als mogelijk actuele informatie toegepast en waarborgen ingebouwd voor de continuïteit. Deze partijen zijn echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van dit instrumentarium. De gebruiker dient zelf na te gaan of de informatie van toepassing en toereikend is voor de eigen situatie. Door in te loggen op de AMS account verklaart de gebruiker zich akkoord met alle gestelde voorwaarden.

Meer informatie:
070 306 35 39
arbohelpdesk@technischegroothandel.org

  Het verplichte veld is niet ingevuld
  Het verplichte veld is niet ingevuld
  Het verplichte veld voornaam is niet ingevuld
  Het verplichte veld achternaam is niet ingevuld
  Het veld e-mailadres bevat geen geldig e-mailadres. Noteer hier een bestaand e-mailadres.
  Het veld telefoonnummer bevat geen geldig telefoonnummer. Noteer hier een telefoonnummer, bestaande uit tien cijfers, zonder gebruik van spaties of andere karakters.
  Het verplichte veld straat + huisnummer is niet ingevuld
  Het verplichte veld stad is niet ingevuld
  Het verplichte veld postcode is niet ingevuld