Thema

Ongewenst gedrag en vertrouwens-persoon

Een op tien werknemers voelt zich slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, helaas ook in de Technische Groothandel. Daarom is er een onafhankelijk vertrouwenspersoon beschikbaar voor iedereen die te maken hebben met ongewenst gedrag op de werkvloer.

Nieuws

Aankomende evenementen

Veelgestelde vragen

De naam van de Arbeidsinspectie is vanaf 2012 Inspectie SZW. Inspectie SZW/Arbeidsinspectie heeft de inhoud van deze arbocatalogus getoetst. Bij een eventuele controle in uw bedrijf, zal de inspecteur daarom ook bekijken of u volgens deze arbocatalogus werkt. Zo niet, dan moet u aantonen dat uw maatregelen minstens net zo effectief zijn als de maatregelen die zijn voorgesteld in de Arbocatalogus Technische Groothandel.

De Arbocatalogus geldt voor een specifieke sector. Dus valt u onder de CAO van de Technische Groothandel dan moet u zich aan deze Arbocatalogus houden. Worden onderwerpen niet geregeld in deze Arbocatalogus, dan mag u zelf bepalen hoe u Arbo voor dat onderwerp regelt (uiteraard binnen de wettelijke grenzen). Het is dan handig om naar een Arbocatalogus van vergelijkbare sectoren te kijken. Dat geeft u houvast om te bepalen of u volgens de 'stand van de techniek' werkt.

De huidige Arbocatalogus behandelt de risico's die prioriteit hebben gekregen in de sector. We streven er naar om steeds meer onderwerpen onder te brengen in de Arbocatalogus Technische Groothandel. Tot dan bepaalt u zelf hoe u invulling geeft aan uw arbobeleid op dit onderwerp. U kunt daarvoor gebruik maken van Arbocatalogi van vergelijkbare sectoren die mogelijk uw onderwerp wel hebben uitgewerkt.

De brancheafspraken op deze website zijn bindend voor alle bedrijven in de branche Technische Groothandel. Dat zijn alle bedrijven die vallen onder de CAO Technische Groothandel. In de praktijkvoorbeelden kunt u uw eigen keuzes maken. Let wel: doet u het op een andere manier die net zo goed of nog beter is, blijf dat vooral ook doen. U moet dit wel goed kunnen uitleggen/aantonen.

De Arbocatalogus is van de CAO-partijen in de branche (WTG en vakbonden). Zij hebben deze laten ontwikkelen en beheren deze ook. Heeft u vragen of opmerkingen over de Arbocatalogus dan kunt u zich richten tot de Arbohelpdesk voor de sector (zie www.technischegroothandel.org).

Andere thema’s