Najaarsdata 2023 vastgesteld voor de opleiding Preventiemedewerker

De opleidingsdata voor het voorjaar 2023 zijn vastgesteld en u kunt zich opgeven! Zie de data op de Agendapagina.

Het Arboprogramma Technische Groothandel biedt sinds 2008 een opleiding aan specifiek voor preventiemedewerkers in de Technische Groothandel. De preventie-medewerker krijgt daar in anderhalve dag zicht op hoe je Arbo kunt aanpakken en welke instrumenten daarbij gebruikt kunnen worden. Kennis van de wetgeving, kennis van de branche-RI&E, de Arbocatalogus en andere wegen om goed toegerust aan het werk te gaan. Maar vooral ook leren van elkaar: hoe werkt het bij collega-preventiemedewerkers. Al meer dan 1.500 medewerkers hebben onze opleiding met succes voltooid en het erkende certificaat ontvangen!

Ook interessant