Nieuwe erkenning Branche-RI&E TG

De Branche-RI&E TG is door het Steunpunt RI&E opnieuw voor drie jaar erkend als RI&E-instrument voor onze branche. Elke drie jaar dient deze erkenning te worden vernieuwd. 

De erkenning van het instrument betekent voor werkgevers die maximaal 25 werknemers hebben, dat ze de wettelijk verplichte RI&E zelf kunnen maken en hiervoor geen externe deskundige hoeven in te huren om hun RI&E te toetsen. Dat geldt alleen voor de werkgevers die vallen onder de CAO Technische Groothandel die gebruik maken van dit instrument om hun RI&E op te stellen.

De branche-RI&E TG heeft in september 2021 een grote update gehad en is beschikbaar via het digitale instrument RIE-manager. Hiervoor kunt u een (gratis) account aanvragenmits de onderneming is aangesloten bent bij het Fonds Kollektieve Belangen in de Technische Groothandel (FKB).

Als u nu in dit systeem een nieuwe RI&E gaat maken dan gebruikt u automatisch de meest actuele vragenlijst.

Let op: als u eerder al een RI&E gemaakt hebt in de RIE manager, dan gaan de wijzigingen die in september 2021 zijn doorgevoerd niet automatisch over in de door u al gemaakte RI&E. Op de website leest u hoe dit zit. U kunt ook altijd uw arbo-ambassadeur vragen of een themawork­shop volgen om te zien hoe u het beste met de veranderingen om kunt gaan.

Ook interessant