Onderdeel Uitlaatgassen DME Arbocatalogus TG goedgekeurd door ISZW

Het onderdeel Uitlaatgassen DME van onze Arbocatalogus is goedgekeurd door ISZW per 31 maart 2021 en geeft nadere invulling aan het Arbobesluit artikel 4.17 en 4.18.

Uitlaatgassen kunnen ernstige gezondheidsschade veroorzaken. Met name blootstelling aan dieselmotoremissie moet tot een minimum beperkt worden (kankerverwekkend). Om deze reden zijn afspraken op sectorniveau gemaakt die de gezondheid moeten beschermen.

Uitlaatgas van een dieselmotor (DME) wordt beschouwd als kankerverwekkende stof. Daar gelden extra strenge vereisten voor. Dat de maatregelen veel geld kosten mag hier niet als reden gelden om die maatregelen niet te treffen.

Er zijn verschillende manieren om het risico aan te pakken.

Lees verder op onze speciale website Arbocatalogus.

Ook interessant