Corona: aanvulling op de RIE

Wellicht heeft u in de afgelopen maanden uw Corona-beleid al helemaal uitgewerkt en bijgehouden. Deze vragenlijst kunt u dan gebruiken om een check te doen of aan alle onderdelen gedacht is. Het is dus niet verplicht om alles opnieuw op te schrijven, maar wel dat uw Coronabeleid alle genoemde aspecten dekt. Inspectie SZW kan uw bedrijf controleren op het naleven van de verplichtingen.

Op onze documentatiepagina vindt u een door ons opgestelde vragenlijst aan over de aspecten die in uw Arbobeleid met betrekking tot Corona moeten worden ingevuld. Dit is ter bescherming van uw medewerkers, maar ook ter bescherming van de algemene bevolking. De inzichten met betrekking tot het COVID virus en daarmee ook het beleid van de Rijksoverheid zijn voortdurend aan verandering onderhevig. De vragenlijst en de maatregelen die in het overzicht staan zijn bedoeld als hulp, maar u moet zelf de keuzes maken hoe u het beleid precies invult, hierover zijn geen nadere afspraken gemaakt in de sector. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het steeds aanpassen van uw Coronabeleid aan de voorschriften die er vanuit de Overheid gelden. 

De vragenlijst is beschikbaar in word en in excel.

Ook interessant