Terugblik 7e Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel

Op dinsdag 18 juni 2019 heeft onze 7e Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel plaatsgevonden te Vianen. Evenals de voorgaande edities was de opkomst erg hoog met bijna 100 deelnemers!

Uit de wandelgangen kwamen louter positieve reacties. Veel deelnemers waren onder de indruk van het verhaal van Marc Boelaars over welke gevolgen een ernstig ongeval bij hun bedrijf heeft gehad. In de eerste plaats natuurlijk voor het slachtoffer zelf maar ook de gevolgen voor het bedrijf. Niet alleen vanwege de boete doch vooral de impact op medewerkers en ook de tijd die iedereen en met name de preventie-medewerker bezig is met de stappen die gezet moeten worden na het ongeval. Belangrijk is dat de directie meteen in gesprek gaat met de medewerkers.

Ook de diverse workshops gaven veel inzichten die de deelnemers direct zelf in de praktijk kunnen gaan gebruiken. Er werden volop ervaringen uitgewisseld. Mooi dat er tijd gemaakt is voor deze kennisdeling! 

Klik hier voor een foto-impressie van de Preventiemiddag. De foto's zijn gemaakt door Eyeclaudia.

En alle presentaties van de middag kunt u downloaden via de documentatie pagina.

Ook interessant