Grote opkomst 6e Preventiedag Technische Groothandel

Een recordaantal van meer dan 100 deelnemers bezocht de 6e Preventiedag Technische Groothandel op 12 juni 2018!

Ongetwijfeld had dit te maken met:

  • de zeer gevarieerde inhoud van de dag
  • het feit dat de bezoekers onze Preventiedag steeds meer aangrijpen om te netwerken met collega's uit de sector, én
  • de presentatie van de nieuwe Vertrouwenspersoon voor de Technische Groothandel.

De Preventiedag werd wederom georganiseerd door de Arbocommissie TG in samenwerking met de arboambassadeurs. In de volgende Arbo Nieuwsbrief wordt nader teruggekeken op de Preventiedag maar ook op de rol van de Vertrouwenspersoon. 

Klik hier alvast voor de mooie foto's (gemaakt door Eyeclaudia).

Klik hier voor de presentaties van de Preventiedag 2018.

Ook interessant