Veilig en gezond werken in de Technische Groothandel
Voor vragen, bel 070 306 35 39

Nieuwe Arbowet 2017: lees hier de feiten

woensdag 21 juni 2017

In 2017 verandert de Arbowet. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Lees de wijzigingen op onze website.

Terug